Tạm ngưng ! Chúng tôi tạm ngưng tất cả những gì liên quan đến phiên bản cũ để chào mừng sự đột phá mới !

Hãy chào đón phiên bản mới ! "toàn diện" nhất !

Sớm trở lại....

( Hokaco Trân trọng thông báo )